Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T l  01 438 13 20
F l 01 438 13 24
E l  info@tmgra.si

Povezave do osebnih referenc:
 

Tanja Verlič, ing. gr.; IZS št. G-1972

Marko Repovš, ing.gr.; GRA-06/048

Miha Prašnikar, ing.gr.: kom.ing.; IZS G-3990
 

Glavne reference: 
Hotel in gostišče FLORJANČKOV HRAM
Energetska sanacija OŠ Vodice
Prenova spomeniško zaščitene zasade GIMNAZIJA LEDINA
Prenova spomeniško zaščitenih  mizarskih delavnic na Ljubljanskih Žalah
Mc Donald s prenova in dozidava restavracije  Rudnik in Celovška
Univerza v Ljubljani: Izgradnja tropskega rastlinjaka v Botaničnem vrtu Ljubljana
Prenova in izvedba prizidka poslovno - skladiščnega  objekta Nektar Natura, Kamnik
Proizvodno skladiščni objekt JDC
Prenova prostorov MGL in SNG Maribor
Čistilna naprava Prašičereja Podgrad
Poslovni objekt Elsing Nadgorica
Trgovski center Kranj
Cerkev Podutik
    

Hotel in gostišče Florjančkov Hram

 

Hotel in gostišče Florjančkov Hram

 

Hotel in gostišče Florjančkov Hram

Energetska sanacija OŠ Vodice

 

Prenova fasade Gimnazija Ledina

Plečnikove mizarske delavnice Žale

 

Mcdonald's Rudnik Ljubljana

 

McDonald's Celovška cesta Ljubljana

 

Rastlinjak BOTANIČNI VRT

 

Nektar Natura - poslovno skladiščni objekt

 

Mestno gledališče ljubljansko

 

Mestno gledališče Ljubljansko

 

SNG Maribor

 

Čistilna naprava Podgrad

 

Elsing poslovni objekt

 

Cerkev Podutik

 

Cerkev Podutik

 

      
       
    
    
REFERENČNI OBJEKTI
Tanja Verlič, ing. gr. IZS št. G-1972

I/ S področja nadzora, koordinacija nadzorov, gradbeni nadzor in tehnično
svetovanje investitorju:A/ spremljanje gradnje, nadzor in svetovanje:

• Preureditev kleti v kuhinjo in jedilnico, Gimnazija Jožeta Plečnika v letu 2012-2013
• Prenova obstoječega industrijskega objekta, izvedba pisarniških, skladiščnih prostorov ter prostorov za proizvodnjo podjetja NEKTAR NATURA d.o.o., v letu 2011
• Prenova Šolski center Ljubljana – ureditev požarnih stopnic v letu 2009/2010, investicija cca 270.000,00 €
• Prenova kuhinje na Živilski šoli, Ižanska cesta 10, Ljubljana, leto 2009
• V letu 2009 podpisana pogodba in začetek del za izgradnjo Tropskega rastlinjaka v Botaničnem vrtu, investicijska vrednost cca 1 mio €
• Adaptacija objekta OMV bencinskega servisa Ljubljana-Šentvid, investitorja OMV Slovenija, Koper v letu 2008
• Prenova objekta tehnični pregledi LPP v Ljubljani v letu 2008, investitorja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana, investicijska vrednost cca 2 mio €.
• Prizidava in preureditev šole na Cesti v Mestni log 47 v Ljubljani v letu 2008, investitorja Biotehnični izobraževalni center Ljubljana, investicijska vrednost cca 450.000,00 €.
• Rekonstrukcija, sprememba namembnosti, preureditev dela pritličja in kletne etaže in postavitev nove medetaže v obstoječem poslovnem objektu na Dunajski 9 v Ljubljani v letu 2008, investitorja Zmerna pot d.o.o. iz Ljubljane, investicijska vrednost cca 180.000,00 €
• Čistilna naprava Prašičereja Podgrad Gornja Radgona v letu 2007
• Prizidava in nadzidava OŠ Dol pri Ljubljani leto 2007, investicija cca 1,2 mio €
• Prenova kuhinje in restavracije ter gradnja prizidka hotel Creina v Kranju leto 2007
• Regalno skladišče MIP DML Ljubljana v letu 2007
• Gradnja hotelsko turističnega objekta »APART VIJOLICA« V Kranjski Gori, investitorja M4M in STEPA iz Ljubljane, površine cca 1000m2
• Gradnja poslovnega objekta Elsing, Ljubljana-Črnuče, v letu 2006, površine cca 1000 m2
• Adaptacija LPP Mehanične delavnice, v letu 2006
• Adaptacija in dozidava Lekarne Bohinj, investitor Gorenjske Lekarne, v letu 2005/06, – površine cca 180 m2
• Prenova objekta bencinski servis OMV Podgrad v letu 2005/06 50 m2 površi
• Gradnja dveh stanovanjskih vil Koseze Ljubljana, za investitorja LacomFin, v letu 2005/06, površine vska cca 600 m2
• Adaptacija Avle in potniške blagajne LPP v Ljubljani – GOI in opreme, v letu 2005
• Adaptacija restavracije Mc Donald's Čopova Ljubljana, Goi in oprema, leto 2005 (340 m2)
• Izgradnja športnega prizidka za JUDO kljub Bežigrad k ŠC Triglav na Vodovodni v Ljubljani, v letu 2004 in 2005 (montažni ločni »šotor« - cca 890 m2 površine)
• Rekonstrukcija in adaptacija objekta bencinskega servisa OMV Postojna, v letu 2004
• Ureditev fasade in obnova objektov notri Valkarton Rakek, v letu 2004
• Ureditev parkirišč za avtobuse s predhodnim rušenjem objektov, v letu 2004, (cca 7000 m2)
• Obnova spomeniško zaščitene fasade na Komenskega 12 v Ljubljani, v letu 2004 (cca 800 m2 fasade)
• Adaptacija prostorov PLIVA – skladiščni del v Ljubljani na Brnčičevi ulici , v letu 2004, (cca 2700 m2)
• Gradnja Lekarne Mengeš v prizidku ZD, (180 m2), v letu 2004
• Rekonstrukcija objektov VIZ Višnja Gora, z gradnjo dveh novih objektov, v letu 2003 začetek del do 2005,
( novogradnja 480 m2, rekonstrukcija A objekta 2500 m2, B objekta pa 635 m2)
• Dokončanje objekta – od III. Gradbene faze naprej v obrtni coni MILES v Grosupljem za investitorja JDC, v letu 2004, – površine cca 2000 m2
• Rekonstrukcija objekta Lekarna Litija, leto 2003 površine cca 360 m2
• Trgovski center v Kranju,leto 2003, (skupne površine z zunanjo ureditvijo cca 40000 m2)
• Objekt priprave surovin - skladiščni objekt JUB Videm, z nadstreškom in zunanjo ureditvijo, skupno m2 470+102+200, v letu 2001 in 2002
• Poslovno skladiščni objekt Energomont Črnuče, Ljubljana z zunanjo ureditvijo, skupno m2 2200+4000, v letu 2002
• adaptacija VI. Nadstropja Hospital v Ljubljani, skupno m2 1755, v letu 2002
• pregled izvedenih objektov: Pečnik - Galjevica, Grom – Savlje
• Adaptacija poslovnega objekta SŽ, Kolodvorska 11 - pt+kl, Ljubljana, skupno m2 1710, v letu 2001
• Skladiščni objekt Plastika Mesojedec Sneberje, novogradnja in adaptacija obstoječega poslovnega objekta, skupno m2 1000, v letu 2001
• Adaptacija poslovnih prostorov Kres v Ljubljani na Gosposvetsku ulici, skupno m2 165, v letu 1999,
• Adaptacija lekarne Kamnik na Šutni v Kamniku
• Lekarna Radomlje »Malin«, dokončanje objekta od III. Gradbene faze, skupno m2 200 v letu 1999 do 2000
• Adaptacija stolpiča IX v Študentskem domu v Ljubljani, v letu 2000,
• Adaptacija Stolpiča VIII v Študentskem domu v Ljubljani, v letu 2000,
• Adaptacija fasade ŠD - Poljanska cesta, v letu 1999,
• Objekt Cerkev Podutik, z zunanjo ureditvijo, objekt cerkev, župnišče, zvonik, od leta 1999, skupno m2 1600+3500
• Adaptacija kotlovnice JUB, v Vidmu, skupno m2 2 00, leto 2000
• Adaptacija bolniških sob KC Ortopedska klinika v 1. in II. Nadstropju
• Ginekološka ambulanta Kolar na Metelkovi, ureditev lokala,
• Mc Donald's Kranj, ureditev lokala v objektu Globus, skupno m2 353, v letu 2001
• Stanovanjski blok Steletova, prenova iz samskega doma v bivalni objekt, zastopanje investitorja SŽ, v času gradnje, skupno m2 3793, v letu 1999
• SŽ-Adaptacija Železniškega muzeja v Ljubljani, v letu 1998,
• ŽP Ljubljana - Adaptacija objekta Stara pošta, skupno m2 , v letu 1999
• ŽP Ljubljana - Adaptacija in rekonstrukcija pisarne in lokali objekt Trg OF 7 in 8, skupno m2 1500, v letu 1999,
• Zobozdravstvena ordinacija Štefančič- Vošnjakova 7, Ljubljana, preureditev v obstoječem objektu,.
• Podaljšek hale za tiskarski stroj, Plutal-Ljubljana, novogradnja
• Mc Donald's Koper v trgovskem centru MERCATOR
• MAMI - poslovno trgovinski objekt v IOC Trzin, dokončanje lokala od III. Gr.faze v letu 1999
• Stanovanjska hiša Kukec Vrhnika, z zunanjo ureditvijo, v letu 1999-2000
• Adaptacija več stanovanjskega objekta Jama v Šentvidu v Ljubljani, skupno m2 255, v letu 1999 do 2000
• več stanovanjskih objektov: Androjna - Glince, Miloševič,Alati6 - Dragomelj, TTY Log, Novak - Galjevica, Volk-Besnica, Kuzmanič - Črnuče, Langerholz - Vrhpolje, v različnih letih,
• Poslovni objekt Podutik - Ljubljana - LacomFin, novogradnja z zunanjo ureditvijo, skupno m2 650, v letu 1997 in 1998,
• Poslovni objekt ESO Inženiring Ljubljana, rekonstrukcija celotnega objekta, skupno m2 330, v letu 1996
• Lekarna Litija v ZD, ureditev lekarne v obstoječih prostorih ZD v letu 1996
• Kovinska galenterija Novak - OIC Trzin, dokončanje lokala od III. Gradbene faze


B/ Priprava razpisnega gradiva za izvajanje del, analiza cen in pomoč pri izboru in pripravljalna dela tehničnega svetovanja za investitorje in JAVNA NAROČILA:

• Prenova šolske kuhinje na Šolskem centru Ljubljana v letu 2010
• Izgradnja tropskega rastlinjaka v botaničnem vrtu Ljubljana za Univerzo Ljubljana v letu 2009
• Prenova kuhinje na Živilski šoli v Ljubljani, leto 2009
• Izgradnja tropskega rastlinjaka v Botaničnem vrtu v Ljubljani, v letu 2009
• Dokončanje pisarniških prostorov v Tehnološkem parku v Ljubljani, naročnik EPILOG d.o.o.Hruševo 19, Dobrovo, v letu 2009
• Za prizidavo in preureditev šole na Cesti v mestni log 47 Ljubljana, naročnik BIC Ljubljana, investicija cca 450.000,00 €, v letu 2008
• Za okulistične ambulante in operacijske bloke, Okulisti Morela v Tehnološkem parku Ljubljana, v letu 2008
• Za prenovo Kuhinje in restavracije ter gradnjo prizidka Hotela Creina v Kranju, v letu 2006
• za Akustično prenovo velike dvorane SNG, naročnika SNG Maribor,v letu 2006
• za izgradnjo APART Vijolica v Kranjski Gori, v letu 2005 in letu 2006
• za izgradnjo dveh stanovanjskih hiš v Kosezah investitorja Lacomfin, v letu 2005
• za adaptacijo in za opremo za Mc Donald's čopova, v letu 2005
• za univerzo Ljubljana oz. VŠZ priprava razpisne dokumentacije za tri različne razpise opreme, v letu 2005
• za objekt Lekarne v prizidku k ZD v Mengšu za Javni zavod mestne lekarne v Kamniku – v letu 2004 – javni razpis
• Za poslovno skladiščni objekt JDC v Miles Grosuplje – v sodelovanju z ESO projektom – v letu 2003 – interni razpis
• Za objekt adaptacija lekarna Litija, za lekarno Kamnik, v letu 2003-javni razpis
• Za objekt Energomont v Črnučah, v letu 2001
• v Kopru v trgovskem centru Mercator v letu 1998
• v Kranju v objektu Globus, v letu 2001
• v Mariboru, v letu 1999
• Za objekte restavracij Mc Donald's:
• Za dobavo in montažo opreme lekarna Moravče – javni razpis
• Za poslovne prostore Kres v Ljubljani, v letu 1999
• Skladiščna hala Mesojedec, na Sneberski cesti v Ljubljani, v letu 2001
• Za objekt Poslovni objekt LacomFin, novogradnja na Podutiški v Ljubljani
• Za objekt Lekarna Kamnik, adaptacija lekarne na Šutni v Kamniku
• Za objekt Lekarna Kamnik v Radomljah, javni razpis, v letu 1999
• Za objekt Prenova objekta SŽ na trgu OF 7 in 8 v Ljubljani, v letu 1999


II/ S področja projektiranja:
A/ Pri izdelavi popisov del in predračunov na objektih:
doma

• prenova in novogradnja kompleksa Zapori dob pri Mirni od leta 2005 do 2012, cca 45000m2
• prenova velike dvorane SNG Maribor, v letu 2006, cca 1100 m2
• Prenova in novogradnja objektov ZUIM v Kamniku, v letu 2004, m2 cca
• Agroživilska šola v Ljubljani, v letu 2003 in 2004, m2 cca 4300
• Ekonomska gimnazija Kranj, Zlato polje v letu 2003 in 2004 , m2 cca 6500
• Poslovno skladiščni objekt Minervo, v letu 2003, m2 cca 5000
• Parkirna hiša Šarabon v Ljubljani, v letu 2002, m2 29500
• Konferenčni center Brdo v Ljubljani, v letu 2002 in 2003, m2 8800
• Poslovni objekt A in B za Energomont v Črnučah, v letu 2002, m2 2200
• Skladiščna hala skupaj s poslovnimi prostori za COMMERCE na lokaciji Dol
• Proizvodna hala Disperzija II, JUB
• adaptacija vrtec Vrtača Ljubljana
• lekarne Kamnik, Vojnik, Komen
• objekti Droge Portorož v Ljubljani na Mali ulici
• adaptacija SŽ stara pošta
• adaptacija SŽ Trg OF 7 in 8 v Ljubljani, v letu 1999, m2 2000
• adaptacija SPL Frankopanska v Ljubljani, v letu 1999, m2 1600
• proizvodna hala Kolektor S 20 v Idriji, v letu 2000, m2 5500
• Rekonstrukcija cerkve Minoriti v Ptuju v več fazah
• proizvodna hala JUB
• Kastner v Mariboru
• Osnovna šola Hinko Smrekar Ljubljani, adaptacija in prizidek, m2 5500
• Srednja Ekonomska šola Nova Gorica
• Mizarska delavnica Kregar
• Kastner & Ohler - Ljubljana
• Kastner & Ohler - Celje
• župnišče Rakek
• adaptacije več poslovalnic DZS, več vrtcev
• NEK - Nuklearna elektrarna Krško, razni popisi
• Debeli rtič - gostinski objekt
• Kastner & Ohler - BTC Ljubljana
• Prenova motelov Lom I in II ob avtocesti
• Avtocomerce Ljubljana
• Ptujske toplice: Apart hotel, Apart vile, Trgovski center, Recepcija, Hidroterapija
• Stanovanjski bloki v soseski B3 v Ljubljani
• Zavarovalnica Triglav v Kopru
• Inštitut Jožef Štefan v Ljubljani :«Južni prizidek«, Trakt A, Trakt B in Trakt C
v tujini
• Banka Golosova v Rusiji - adaptacija, cca 3000 m2 - Stanovanjski bloki Latvija, cca 2000 m2
• Industrijska hala - farmacija AKRIHIN Moskva
• Avtovaz banka Togliatti, cca 2500 m2
• Hotel Vasudvar - Budimpešta, cca 30000 m2
• Sanatorij Nebug - Rusija, cca 29000 m2
• Porodnišnica Solikamsk - Rusija, cca 13000 m2


B/ Pri reviziji projektov - pregledi popisov del in predračunov:

• za rekonstrukcijo OŠ Senožeti pregled - celoten projekt
• za projekt OŠ Janka Modra Dol - prizidava in rekonstrukcija kuhinje pregled - celoten
• za proizvodni objekt JATA
• za prizidek Elektro fakultete v Mariboru – FERI
• za tehnične preglede LPP Ljubljana
• za projekt Gimnazija Ptuj,


C/ Pri projektiranju - konstruktiva:
doma

• Stanovanjski bloki »Svetje - Medvode«
• »Zigurat« - poslovno stanovanjski objekt - komplet armatura


v tujini:

Stanovanjski kompleks Oran v Alžiriji


D/ pri ocenah investicije:
• za veliko objektov pred izdelavo popisov del in za večje število natečajnih elaboratov
• ocena investicije za prvonagrajeni natečajni elaborat za Izgradnjo in adaptacijo zaporov Dob pri Mirni – v letu 2004
• cenitev natečajnih elaboratov za izgradnjo Tehnološkega parka Brdo v Ljubljani – leto 2004 in ocena investicije prvo nagrajenega natečajnega elaborata
• cenitev dveh natečajnih elaboratov za izgradnjo in adaptacijo Drame v Ljubljani – v letu 2000
 


 
REFERENČNI OBJEKTI
Marko Repovš, ing.gr.; GRA-06/048 


I/ S področja nadzora, koordinacija nadzorov, gradbeni nadzor in tehnično
svetovanje investitorju:A/ spremljanje gradnje, nadzor in svetovanje:

• Obnova mansarde in fasade stanovanjskega objekta na Trubarjevi ulici, v letu 2015
• Ureditev nove predavalnice in druga vzdrževalna dela na SŠTS Šiška, v letu 2015
• Obnova garderob Mestno gledališče Ljubljansko, v letu 2015
• Obnova zelene strehe na objektu Žale Tomačevska, v letu 2015
• Obnova komunalnih točk in tlakovanje na pokopališču Žale, v letu 2015
• Obnova spomeniško zaščitenih mizarskih delavnic na pokopališču Žale, v letu 2015
• Obnova spomeniško zaščitene fasade gimnazije Ledina v Ljubljani , v letu 2014
• Energetska sanacija osnovne šole Vodice, v letu 2014
• Obnova kanalizacije na šoli SŠTS v Ljubljani, v letu 2013
• Prenova sanitarij in fitnes prostora na gimnaziji Ledina, v letu 2013
• Prenova prodajalne Srebrnina 925 v Mercator centru Šiška v letu 2012
• Prenova restavracije McDonalds Celovška, v letu 2012
• Ureditev jedilnice in večnamenske dvorane v gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani, v letih 2011 in 2012
• Prenova obstoječega industrjskega objekta, izvedba pisarniških, skladiščnih prostorov ter prostorov za proizvodnjo podjetja NEKTAR NATURA d.o.o., v letu 2011
• Prenova restavracije McDonalds Domžale, v letu 2009
• Pomoč pri nadzoru prenova MGL v letu 2009, investicije cca 300.000,00 €, in v letu 2010 – v izvajanju, v višini cca 500.000,00 €
• Izvedba novih oken, vrat, prenova učilnic za Šolski center Ljubljana, v letu 2009 in 2010, investicije cca 250.00,00
• Pomoč pri nadzoru tropski rastlinjak v botaničnem vrtu, za Univerzo Ljubljana, v višini cca 1 mio €, v letu 2010
• Ureditev podhoda Tivoli v letu 2009 za Zavod za turizem Ljubljana
• Ureditev nabrežja Ljubljanice in Krakovskega nasipa vse v letu 2009 za Zavod za turizem
• Ureditev pisarniških prostorov Epilog v tehnološkem parku – leto 2009 in 2010 v višini
• Adaptacija bencinskega servisa OMV Ljubljana-Šentvid v letu 2008
• Pomoč pri nadzoru prizidava in preureditev šole - BIC Ljubljana v letu 2008, investicijska vrednost cca 450.000,00 €
• Ureditev Trnovskega pristana, Zavod za turizem Ljubljana v letu 2008/2009
• Pomoč pri nadzoru prenova objekta tehnični pregledi LPP v letu 2008m investicijska vrednost cca 2 mio €
• Stanovanjska hiša Škrk
• Adaptacija poslovnih prostorov na Dunajski c. - Zmerna pot
• Okulistične ordinacije in operacijski blok v Tehnološkem parku za Morela okulisti v letu 2008
• Poslovno stanovanjski objekt NOVUM Gameljne v letu 2007
• Pomoč pri nadzoru Obnove kuhinje in restavracije ter gradnja prizidka Hotel Creina Kranj v letu 2007
• Prenova laboratorija JUB in Desing centra JUB –v letu 2007
• Adaptacija lekarne Domžale – v letu 2006/07
• Preureditev restavracije Mc Donalds Žito v Ljubljani –v letu 2006
• Adaptacija in prizidava Lekarna Bohinj - v letu 2005/06
• Adaptacija restavracije Mc Donald's čopova v Ljubljani – v letu 2005
• Izgradnja lekarne Mengeš v prizidku k ZD v Mengšu, v letu 2004


B področja projektantskega nadzora:

• Prenova GOI in opreme McDonalds Čopova
• Kolosej v Ljubljani
• Rudnik v Ljubljani
• Za projekte opreme restavracij Mc Donald's:
• Projekt adaptacija ZD Šiška, stari in novi trakt, v letu 2002 in 2003


II/ S področja projektiranja:

A /Pri izdelavi popisov GO del in predračunov objektov, za projekte:

• Popis za obnovo industrijske hale Turna, projektant Tip inženiring
• Popis ureditev delavnic in prodajnega lokala LPP, projektant Biro Volk
• Popis ureditev tehničnih prostorov NLB, projektant Atelje Vozlič
• Popis lekarna Celje center, projektant biro L
• Projekt obnova restavracij Mcdonalds Ljubljana, Koper, Celje, Maribor, biro Volk
• Projekt ureditev
• Projekt prenova kuhinje, gostinski objekt Florjamčkov hram, projektant, biro Volk
• Projekt lekarna Stari trg Kamnik, projektant, biro L
• Projekt lekarna Vipava, projektant biro L
• Projekti energetske sanacije javnih objektov: • Projekt lekarna Brežice, projektant biro L
• Projekt stanovanjska hiša Lah, projektant Jože Marinko
• Projekt prenova obstoječega industrjskega objekta, izvedba pisarniških, skladiščnih prostorov, podjetja NEKTAR NATURA d.o.o., projektant Jože Marinko
• Projekt Dunajska vertikala - ureditev mansarde, projektant A biro
• Projekt lekarna Soča - inštitut za rehabilitacijo RS, projektant Biro L
• Projekt garderob in sanitarij Fakulteta za šport UL, projektant Boris Volk
• Projekt mrliške vežice Srednja vas - Bohinj, projektant Matej Vozlič
• Projekt Hostel in obrtna trgovina "Pri zelenem zajcu" - klet in pritličje, Mariga1 d.o.o., Ljubljana, projektanta Andrej Mercina
• Projekt stanovanjska hiše Novak, Primož in Maja Novak, projektanta Gašper Demšar , cca 380 m2
• Projekt prostori podjetja AVIES BIO d.o.o., Tehnološki park, projektanta Boris Volk
• Projekt rekonstrukcije stanovanjske hiše na Kodeljevem, družina Stoklin, projektanta Veronika Ščetin
• Projekt stanovanjska hiša, Marko Špeglič in Matega Mlakar Špeglič, projektanta Gašper Demšar , cca 260 m2
• Projekt stanovanjska hiša, garaža, wellness, Andrej Ramovž Ljubljana, projektanta Božo Č. Rozman, cca 500 m2
• Projekt Hotel Alfa Rogaška Slatina, API d.o.o., projektanta Petra Šimnovec, cca 16000 m2
• Goriški muzej v Solkanu - uprava in delavnice, Goriški muzej v Solkanu, projektanta Boris Briški , cca 1700 m2
• Projekt Peterlinov paviljon, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, projektanta Boris Volk , cca 1000 m2
• Paviljon gostilne "Pri Anželjnu", Špenko Mihael s.p., Vodice, projektanta Andrej Mercina
• Skladiščni objekt s pisarnami, Lokatrade Škofja Loka, d.o.o., projektanta Špela Videčnik , cca 1000 m2
• Projekt preureditve bazenskega dela v predavalnico in učilnico s spremljevalnim programom Gimnazija Šentvid, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, projektanta Volk Borisa
• Projekt prizidka na Gerbičevi ulici, Družina Žagar, projektanta Matej Hőfler
• Projekt prenove lekarne Gorenja vas, projektanta Frane Hočevar
• Prodajno pisarniški salon, Pobles d.o.o., projektanta Božo.Č.Rozman , cca 450 m2
• Projekt stanovanjska gradnja, Primož Petrič, projektanta Božo Č. Rozman
• Vila Selce, Elektro Ljubljana
• Ureditev mansardnega stanovanja - družina Bahovec
• Vodomerni jašek - Filozofska fakulteta
• Interier Intek Kranj
• Sprememba namembnosti III. nadstropja in rekonstrukcija dvigal - JP Energetika Ljubljana
• Prizidek za skladiščne cisterne JUB Kemična industrija
• I.faza zapori Dob pri Mirni
• Projekt Mercator center Podbrežje Maribor
• Projekt bazenski kompleks Izola - Livada
• Projekt Gimnazija v Kranju
• Projekt izgradnje in adaptacije ZUIM v Kamniku
• Projekti lekarn v Sloveniji: Adaptacija Ilirska Bistrica, adaptacija lekarne ŽIRI, , Mozirje, Žalec, Mengeš, Bohinjska Bistrica
• Projekt za Agroživilsko šolo v Ljubljani
• Projekt preureditve ZD Šiška novi in stari trakt v pritličju
• Projekti za različne mrliške vežice, v krajih: Prežganje, Bloke, Križevska vas
• Projekti za dela potrebe ELES v različnih krajih: Divača, Lenart, Dobrova
• Projekt Konferenčni center Brdo, faza PZI, projektanta Miha Dobrin, skupno m2 8800, v letu 2003,
• Projekti več objektov Lekarn v Sloveniji in sicer: adaptacija lekarne Železniki, lekarne v BTC Brežice,Slovenjske Konjice, Kočevja, Lesce, Semedela, Trzin,lekarna Ljubljana Bežigrad, Sežana, Primskovo, Litija, Ilirska Bistrica, skupno m2 , v letih od 1998 do 2003
• Projekti več objektov restavracij Mc Donald's in sicer: za tipski objekt, za objekt na Celovški cesti v Ljubljani; za objekt na ŽP Ljubljana, za objekt Koper, za objekte Maribor III in Europark v Mariboru, za objekt v Novem mestu, za objekt v Kranju, za objekte v Ljubljani na Rudniku in v Koloseju, za objekt v Celju in objekta v Murski Soboti, v letih od 1998 do 2001,
• Projekt Poslovni prostori na Šarhovi v Ljubljani, projektantke Martine Šubic, v letu 2001
• Projekt Prenove Dvorni trg v Ljubljani, projektanta Vesne in Mateja Vozlič, v letu 2001
• Projekt Stanovanjskih hiš Šmarje-sap, projektanta Mateja in Vesne Vozlič, v letu 2000
• Projekt Adaptacija tiskarne Dan v Ljubljani, projektantka Irena Pungartnik, v letu 2000 in 2002
• Projekt večstanovanjskega objekta Preska, projektantke Martine Šubic, v letu 2003
• projektanta Borisa Briškega,v letu 2003
• Projekt adaptacije in dozidave z zunanjo ureditvijo vrtca Brod v Ljubljani,
• Projekt vhod III, TRIMO Trebnje, projektanta Aleša Prinčiča, v letu 2002
• Projekt prenove A banke v Ljubljani, projektanta Aleša Prinčiča, v letu 2002
• Projekt poslovnega objekta LINDE, projektanta Mateja in Vesne Vozlič v letu 1999
• Projekt adaptacije Vila Jugoslavija v Ljubljani, projektanta Salko Pivač, v letu 1999.
• Projekt adaptacije poslovnih prostorov objektov za Stroj, Radlje ob Dravi, projektantke Branke Amautovič, skupno m2 400, v letu 2002
• Projekt adaptacije poslovnih prostorov v IV.n. objekta ELES Ljubljana, projektantke Marjete Brenk, skupno m2 420, v letu 1999
• Dubravke Savič, v letu 1999
• Projekt adaptacije Vile Prešeren na Bledu za Ljubljanske mlekarne, projektantke
• Projekt TRlMO nova hala za proizvodnjo jeklenih konstrukcij in rekonstrukcijo obstoječe hale, projektantke Branke Arnautovič, skupno m2 3400, v letu 1999
• Projekt PZI za Konferenčni center Brdo, projektanta Miha Dobrin, skupne m2 8800, v letu 2003
• Brenk, skupne m2 1200, v letu 2002
• Projekt ZD Šiška, prenova stari in novi trakt v pritličju, za projektantko Marjeto
• Projekt Vodni park Livade v Izoli, za projektanta Janez Kobe, skupne m2 32200, v letu 2001
• Projekt trgovskih lokalov in paviljona, z zunanjo ureditvijo v Murski Soboti, za projektantko Branko Arnautovič, skupne m2 255m2+450m2, v letu 2001
• Klančar, v letu 2000
• Projekt adaptacije Ortopedska klinika KC Ljubljana, za projektantko Ireno Gerl¬
• Projekt za TRlMO (idejni na nivoju PGD), za proizvodno halo z etažnuim aneksom, za projektantko Branko Arnautovič, skupne m2 14930, v letu 2001
• Arnautovič, skupne m2 400, v letu 2000
• Projekt ureditve VIII. Etaže Rudis za Švedsko ambasado, za projektantko Branko
• Projekt stanovanjskih hiš Škrjančevo v Logatcu, za projektanta Šubic Janez


B/ Pri projektiranju - sodelovanje pri obdelavi projektov arhitekture objektov:

• Projekt hale Kamnik pod krimom PZI
• projekt prenove Lekarne Brežice v letu 2006
• Projekt prenove bencinskega objekta OMV Podgrad v letu 2005
• Sodelovanje pri projektu preureditve in nove opreme za Mc Donald's žito Ljubljana
• Sodelovanje pri projektu preureditve in nove opreme za Mc Donald's Čopova v Ljubljani, v letu 2005
• Zimski vrt in adaptacija opreme Mc Donald's Europark Maribor v letu 2004
• Projekt za ZD Šiška, preureditev prostorov stari in novi trak v pritličju, projektantke Marjete Brenk, v letu 2002 in 03,
• Projekt za etažne lastnike za stolpnico v Štepanjskem naselju v Ljubljani, v letu 2000
• Projekt za etažne lastnike za objekt Steletova v Ljubljani, Branke Amautovič, v letu 2001,
• Projekt preureditve Biokemičnega laboratorija za Bolnišnico Golnik, projektantke
• Projekt adaptacije poslovnih prostorov objekta Stroj, Radlje ob Dravi, projektantke Branke Amautovič, skupno m2 390, v letu 2002,
• Projekt Mrliških vežic na Blokah, projektanke Vere Rejc, v letu2002
• Projekti restavracij Mc Donald's v različnih krajih Slovenije, odgovorne projektantke Branke Amautovič, in sicer:
- restavracija v Koloseju v Ljubljani,
- restavracija v Europarku v Mariboru, ,
- restavracija na Rudniku v Ljubljani, v letu 2001,
- restavracija v Novem Mestu v letu 1998-99
- restavracija v Kopru,


C/ Pri projektiranju - projekti notranje opreme objektov:

• Projekt notranje opreme Mc Donal's Žito v Ljubljani
• Projekt opreme mc Donald's Čopova v Ljubljani
• Projekt za ZD Šiška, preureditev prostorov stari in novi trak, v letu 2002 Branke Arnautovič, v letu 2000,
• Projekt ZD Šiška, 1. nadstropje novi in stari trakt, splošne ordinacije, projektantke
• Projekt lokala Supemova v Kopru,
• Projekt lokala OBl na Rudniku v Ljubljani,
• Projekt lokala bife na Rudniku v Ljubljani,
• Projekti restavracij Mc Donald's v različnih krajih Slovenije, in sicer:
- restavracija v Murski Soboti, v letu 1999 in 2000,
- restavracija v Koloseju v Ljubljani,
- restavracij a v Europarku v Mariboru,
- restavracija na Rudniku v Ljubljani, v letu 2001,
- restavracija v Novem Mestu,v letu 1998-99,
- restavracija v Kopru

     
   
     
REFERENČNI OBJEKTI
Miha Prašnikar, ing.gr.; kom.ing.; IZS G-3990


I/ S področja nadzora, koordinacija nadzorov, gradbeni nadzor in tehnično
svetovanje investitorju:


Nadzor pri gradnji montažne hiše Možina, v letu 2015
Pomoč pri nadzoru obnovitvenih del na SŠTS Šiška, v letu 2015
Nadzor pri gradnji montažne hiše Podbelšek-Kavčič, v letu 2015
Nadzor nad energetsko sanacijo POŠ Dolsko, v letu 2015
Nadzor pri prenovi gostilne in novogradnji PENZIONA FLORJANČEK, v letu 2014
Pomoč pri nadzoru ureditev novih poslovnih prostorov Philip Morris d.o.o., v letu 2014
Pomoč pri nadzoru nad energetsko sanacijo OŠ Vodice, v letu 2014
Pomoč pri nadzoru pri prenovi sanitarij in fitnes prostora na gimnaziji LEDINA v letu 2013
Nadzor za stanovanjsko hišo Božič - Prešeren v letu 2013
Pomoč pri nadzoru preureditve kleti v kuhinjo in jedilnico, Gimnazija Jožeta Plečnika v letu 2012-2013
Pomoč pri nadzoru prenove prodajalne SREBRNINA 925 v Mercator centru Šiška v letu 2012
Pomoč pri nadzoru pri prenovi restavracije McDonalds Celovška, v letu 2012
Pomoč pri nadzoru prenove obstoječega industrijskega objekta, izvedba pisarniških, skladiščnih prostorov ter prostorov za proizvodnjo podjetja NEKTAR NATURA d.o.o., v letu 2011
Nadzor preureditve kleti v kuhinjo in jedilnico za Šolski center Ljubljana, v letu 2010-2011, v višini cca. 300.000,00€
Pomoč pri nadzoru tropski rastlinjak v botaničnem vrtu, za Univerzo Ljubljana, v višini cca 1 mio € v letu 2010
Pomoč pri nadzoru izvedbe novih oken, vrat, prenova učilnic za Šolski center Ljubljana, v letu 2009 in 2010, investicije cca 250.00,00€
Pomoč pri nadzoru za dokončanje pisarniških prostorov v Tehnološkem parku v Ljubljani, v letu 2009 - investicijska vrednost cca 390.000,00€
Pomoč pri nadzoru prizidava in preureditev šole - BIC v letu 2008 - investicijska vrednost cca 450.000,00 €
Pomoč pri nadzoru za ureditev Trnovskega pristana, Zavod za turizem Ljubljana v letu 2008/2009
Pomoč pri nadzoru za OŠ Dol pri Ljubljani v letu 2008, investicijska vrednost cca 1,2 mio €
Pomoč pri nadzoru za stanovanjsko hišo Škrk Smlednik v letu 2008
Pomoč pri nadzoru za Okulistične ordinacije in operacijski blok v Tehnološkem parku za Morela okulisti v letu 2008
Pomoč pri nadzoru Obnove kuhinje in restavracije ter gradnja prizidka Hotel Creina Kranj v letu 2007
Pomoč pri nadzoru za prizidavo in nadzidavo OŠ Dol pri Ljubljani v letu 2007 - investicijska vrednost cca 1,2 mio €


II/ S področja projektiranja:

A /Pri izdelavi popisov GO del in predračunov objektov, za projekte:

Popis za prenovo strehe Policije Novo Mesto, projektant Biro Volk d.o.o.,
Popis gradbeno-obrtniških dela za Stanovanjsko sosesko Primskovo, projektant Scapelab d.o.o.,
Popis za stanovanjsko hišo Weber, 250m2
Popis za prenovo učilnic OŠ Prule, projektant B Arhitektura
Popis za adaptacijo stanovanjske hiše Zakrajšek, projektant Obrat d.o.o,
Popis za stanovanjsko stavbo Sonček namenjeno invalidom, investitor JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL, projektant Mojca Švigelj, 450m2
Popis za 1. fazo ELES BERIČEVO, projektant Scapelab .d.o.o., 6400m2
Popis lekarna Pivka, projektant Biro L, 160m2
Popis most čez Mali Graben, projektant 3biro
Popis lekarna Lucija, projektant biro L
Popis stanovanjska hiša Kondič, projektant 3biro
Popis poslovno industrijski objekt Iskra mehanizmi, projektant Sapelab d.o.o.
Popis OŠ Tržišče, projektant B arhitektura, 3700m2
Popis za prenovo obstoje gostilne in PENZIONA FLORJANČEK, projektant Biro Volk, 850m2
Popis za energetsko sanacijo stolpnice na Klopčičevi, projektant ARB d.o.o.
Popis za lekarno Nazarje, projektant Biro L, 110m2
Popis za energetsko sanacije OŠ Vodice
Projekt stanovanjska hiša Jelenc, projektant Blaž Rupar (3biro)
Projekt osnovna šola Tržišče, projektant Boris Briški, cca. 3700m2
Projekti energetske sanacije javnih objektov:
- osnovna šola Turnjišče
- osnovna šola Puconci
- osnovna šola Dolenske toplice
- osnovna šola Črna na Koroškem
- vrtec Mozirje
Projekt stanovanjska hiša Damijan, projektant Blaž Rupar (3biro)
Projekt stanovanjska hiša Pecoraro, projektant Blaž Rupar (3biro)
Projekt lekarna Kamnik, projektant Frane Hočevar, cca 250m2
Projekt veslaški center Straža, projektant Rebeka Bučinel, ARB d.o.o.
Projekt mrliška vežica Orehovlje, projektant Rebeka Bučinel, ARB d.o.o.
Projekt poslovni prostori tehnološki park, objekt F1/1, 2.faza, projektant 4M d.o.o. cca 8000m2
Projekt adaptacija- rekonstrukcija stanovanjske hiše Kratovhwil, projektant Matej Vozlič
Projekt vrtec Leila, projektant Boris Briški, cca 200m2
Projekt stanovanjski dvojčki Primskovo, projektant Scapelab d.o.o.
Projekt Barka, preureditev in novogradnja stanovanjskih objektov, projektant Dalija Tanjšek
Projekt spomenik za žrtve vojne BIH, projektant Marko Mušič
Projekt stanovanjski- apartmajski objekt Izola, projektant Mladen Lukas, cca 700m2
Projekt vrtec Emonika Podutik, projektant Boris Briški, cca 1200m2
Projekt poslovno-stanovanjski objekt Ribiški trg, Koper, projektant Api d.o.o, cca 900m2
Projekt stanovanjska hiša Benedičič, projektant Blaž Rupar (3biro)
Projekt stanovanjska hiša Rant, projektant Blaž Rupar (3biro)
Projekt stanovanjska hiša Bernik, projektant Blaž Rupar (3biro)
Projekt paviljon Dobrna, projektant, trijearhitekti d.o.o., cca 450m2
Projekt prenova kleti in ureditev razdelilne kuhinje in jedilnice, objekt Gimnazija Jožeta Plečnika, projektant Dalija Tanjšek, cca 350m2
Projekt poslovni postori tehnološki park, objekt F1/1, 1. faza, projektant 4M d.o.o. cca 7700m2
Projekt stanovanjski kompleks Jelen v Kranju, cca 15000 m2
Projekt garažne hiše v Rogaški Slatini, cca 4700 m2
Projekt casinoja in hotela v Kozini, projektant API d.o.o. , cca 6700 m2
Projekt Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo, fakulteta za računalništvo in X objekt, cca 43000 m2
Glasbena šola Medvode, Občina Medvode, projektanti Boris Briški, Anja Cvetrežnik, Sabina Les Zohil, Peter Žargi, Chirs Volpi, cca 1500 m2
Projekt Zapori Dob J in K objekt, Trije arhitekti d.o.o., projektanti Andrej Mercina, Robert J.Loher, Ksenija Intihar, Petar Vidanovski, Andrea Zupanc, cca 7000 m2
Projekt Epilog v tehnološkem parku, EPILOG d.o.o., projektanta Sandi Pirš, cca 360 m2
Projekt poslovno trgovski objekt IMPARO, IMPARO d.o.o., projektanta Matej Blenkuš, cca 13000 m2
Projekt stanovanjska hiša - nadomestna gradnja, Založba Tangram d.o.o., projektanta Igor Vintar
Projekt filmski arhiv v kletnih prostorih Roške vojašnice, RS Vlada - servis skupnih služb, projektanta Boris Volk
Projekt Hostel in obrtna trgovina "Pri zelenem zajcu" - klet in pritličje, Mariga1 d.o.o., Ljubljana, projektanta Andrej Mercina
Projekt stanovanjska hiše Novak, Primož in Maja Novak, projektanta Gašper Demšar, cca 380m2
Projekt prostori podjetja AVIES BIO d.o.o., Tehnološki park, projektanta Boris Volk
Projekt rekonstrukcije stanovanjske hiše na Kodeljevem, družina Stoklin, projektanta Veronika Ščetinin, cca 270 m2
Projekt stanovanjska hiša, Marko Špeglič in Mateja Mlakar Špeglič, projektanta Gašper Demšar, cca 260 m2
Projekt stanovanjska hiša, garaža, wellness, Andrej Ramovž Ljubljana, projektanta Božo Č. Rozman, cca 500 m2
Projekt Hotel Alfa Rogaška Slatina, API d.o.o., projektanta Petra Šimnovec, 16000 m2
Goriški muzej v Solkanu - uprava in delavnice, Goriški muzej v Solkanu, projektanta Boris Briški, cca 1700 m2
Projekt Peterlinov paviljon, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, projektanta Boris Volk, cca 1000 m2
Paviljon gostilne "Pri Anželjnu", Špenko Mihael s.p., Vodice, projektanta Andrej Mercina
Skladiščni objekt s pisarnami, Lokatrade Škofja Loka, d.o.o., projektanta Špela Videčnik, cca 1000 m2
Projekt preureditve bazenskega dela v predavalnico in učilnico s spremljevalnim programom Gimnazija Šentvid, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, projektanta Volk Borisa
Projekt prizidka na Gerbičevi ulici, Družina Žagar, projektanta Matej Hőfler
Projekt prenove lekarne Gorenja vas, projektanta Frane Hočevar
Prodajno pisarniški salon, Pobles d.o.o., projektanta Božo.Č.Rozman, cca 450 m2
Projekt stanovanjska gradnja, Primož Petrič, projektanta Božo Č. Rozman
Vila Selce, Elektro Ljubljana, projektanta Božo Č. Rozman


B/ pri ocenah investicije:
 
Poslovno trgovinski objekt IMPARO, v letu 2007 
Dom starejših občanov Hodoš, v letu 2007
Tropski rastlinjak Botanični vrt, v letu  2009
Poslovno stanovanjska soseska Jelek Kranj, v  letu 2010 
Ureditev parkirne hiše Leclerc Ljubljana, v letu 2010
NUK II- natečaj, v letu 2012
Poslovna stavba ELES Beričevo, v letu 2012
Urbanistična ureditev Lucija, 2012
Veslaški center Straža, v letu 2013
Prenova Cukrarne, v letu 2013 
Hotel FORMAVIVA v Luciji, v letu 2013
Prenova podhoda Ajdovščina, v letu 2013
Spomenik žrtvam vseh vojn, v letu 2013
Prenova Sloveske ceste, v letu 2013
Stanovanjska  soseska RAKOVA Jelša, v letu 2014
Prenova večnamenskega prostora na Ižanski cesti, v letu 2015C/ Izdelava načrtov (elaboratov) gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki na projektu KEL
Elaborat (načrt) gospodarjenja z gradbenimi odpadki, projekt gostinski lokal s prenočišči Florjamčkov hram
Rušitveni PGD projekt za prizidek na Šolskem centru v Ljubljani
Elaborat (načrt) gospodarjenja z gradbenimi odpadki, za objekt stara Nevrološka klinika v Ljubljani
Elaborat (načrt) gospodarjenja z gradbenimi odpadki, projekt Vile Brdo 
tmGRA d.o.o.
Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T  01 438 13 20
F 01 438 13 24
E  info@tmgra.si

 
Zaposleni:

Tanja Verlič, ing.gr. IZS št. G-1972
G 041695431 E tanja.verlic@tmgra.si

Marko Repovš, ing.gr. GRA-06/048
G 041270711 E marko.repovs@tmgra.si

Miha Prašnikar, ing.gr.; kom.ing. GRA-14/098
G 031694245 E miha.prasnikar@tmgra.si 
• gradbeni nadzor
• popisi GO del za izvedbo gradenj
• tehnično svetovanje
• ocene investicij
• priprava razpisov za izbor izvajalca
• načrti (elaborati) gospodarjenja z gradbenimi odpadki
• svetovalno tehnični inženiring
• projektantski predračuni
• supernadzor
•  načrti hišnega kanal. priključka
• dobava in vgradnja:
- malih čistilnih naprav
- zbiralnikov meteorne vode  
- sistemov za zalivanje  
- ponikovalnic