Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T l  01 438 13 20
F l 01 438 13 24
E l  info@tmgra.si

naziv in naslov podjetja:


tmGRA, Tehnično svetovanje, inženiring in nepremičnine d.o.o.


ID za DDV l SI92399690
Matična številka l 1714902
TRR pri NLB l 02011-0091105809
Ustanovitveni kapital l 8.763,00 €
Šifra dejavnosti l 71.129
IZS ev. št. l 2751

Poslujemo v lastnih prostorih na Savski c. 5 v Ljubljani.

leto ustanovitve l 2002

število redno zaposlenih l trije

Osnovna dejavnost:
Opravljamo večinoma gradbene nadzore, sodelujemo pri javnih naročilih, kot člani komisije ali izdelovalci razpisne dokumentacije, pregledujemo gradbene knjige in situacije, sodelujemo na tehničnih pregledih in pri pridobitvi uporabnega dovoljenja, ter primopredaji objektov. Izdelujemo tudi popise gradbeno - obrtniških del za potrebe projektive, tehnično svetovanje investitorjem v času gradnje, izdelujemo ocene investicij ter izdelujemo manjše projekte arhitekture ter notranje opreme.
 
Kontaktni obrazec

tmGRA d.o.o.
Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T  01 438 13 20
F 01 438 13 24
E  info@tmgra.si

 
Zaposleni:

Tanja Verlič, ing.gr. IZS št. G-1972
G 041695431 E tanja.verlic@tmgra.si

Marko Repovš, ing.gr. GRA-06/048
G 041270711 E marko.repovs@tmgra.si

Miha Prašnikar, ing.gr.; kom.ing. GRA-14/098
G 031694245 E miha.prasnikar@tmgra.si 
• gradbeni nadzor
• popisi GO del za izvedbo gradenj
• tehnično svetovanje
• ocene investicij
• priprava razpisov za izbor izvajalca
• načrti (elaborati) gospodarjenja z gradbenimi odpadki
• svetovalno tehnični inženiring
• projektantski predračuni
• supernadzor
•  načrti hišnega kanal. priključka
• dobava in vgradnja:
- malih čistilnih naprav
- zbiralnikov meteorne vode  
- sistemov za zalivanje  
- ponikovalnic