Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T l  01 438 13 20
F l 01 438 13 24
E l  info@tmgra.si


tmGRA d.o.o.
Savska cesta 5
1000 Ljubljana
T  01 438 13 20
F 01 438 13 24
E  info@tmgra.si

 
Zaposleni:

Tanja Verlič, ing.gr. IZS št. G-1972
G 041695431 E tanja.verlic@tmgra.si

Marko Repovš, ing.gr. GRA-06/048
G 041270711 E marko.repovs@tmgra.si

Miha Prašnikar, ing.gr.; kom.ing. GRA-14/098
G 031694245 E miha.prasnikar@tmgra.si 
• gradbeni nadzor
• popisi GO del za izvedbo gradenj
• tehnično svetovanje
• ocene investicij
• priprava razpisov za izbor izvajalca
• načrti (elaborati) gospodarjenja z gradbenimi odpadki
• svetovalno tehnični inženiring
• projektantski predračuni
• supernadzor
•  načrti hišnega kanal. priključka
• dobava in vgradnja:
- malih čistilnih naprav
- zbiralnikov meteorne vode  
- sistemov za zalivanje  
- ponikovalnic